Dulux Aquatech Chống thấm vượt trội

Dulux AquatechTM Chống Thấm Vượt Trội với công nghệ tiên tiến Hydroshied có khả năng tăng cường các liên kết hóa học của hợp chất.

Thương hiệu
Thương hiệu
Dulux
Dung tích sản phẩm
Dung tích sản phẩm
5L
Nhu cầu
Nhu cầu
Chống thấm